سوابق اجرایی

شرکت برق منطقه ای مازندران                                                 شرکت برق منطقه ای سمنان
شرکت برق منطقه ای آذربایجان                                                شرکت برق منطقه ای کرمان
وزارت نفت پخش فراوردهای نفتی                                              شرکت برق منطقه ای غرب
شرکت برق منطقه ای فارس                                                    شرکت برق منطقه ای زنجان
شرکت برق منطقه ای باختر                                                     شرکت برق منطقه ای تهران
شرکت برق منطقه ای یزد                                                       شرکت برق منطقه ای گیلان
سازمان آب و برق خوزستان                                                      شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت ایران ساد                                                                  شرکت اسسکو
شرکت توشکان                                                                    شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمالغرب
امور بهره برداری و انتقال گلستان                                               امور بهره برداری و انتقال نوشهر
امور بهره برداری و انتقال قائم شهر                                             شرکت تولید دکل یاسان
شرکت تولید دکل فراساز                                                         شرکت تولید دکل آونگان
شرکت تولید دکل گام اراک                                                       شرکت توان پیمان
نیروگاه شهید رجایی                                                               شرکت گرانیت (اروم کابل)
شرکت بنیاد پوشش                                                               شرکت مهندسی یراق آوران پویا(مطنا)
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان                                           شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
شرکت توزیع نیروی برق استان قم                                              شرکت کارمانیا ولتاژ کرمان
شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس                                      شرکت نیرو رسانی بوستانو بندر عباس
شرکت تابان قدرت کرمان                                                          شرکت افلاک نیروی لرستان
استانداری زنجان                                                                    نیروگاه زنجان
امور بهره برداری و انتقال زنجان                                                   امور بهره برداری و انتقال قزوین
شرکت فراگستر بیستون                                                           دانشگاه صوفی

ریخته گری ایران خودرو                                                             شرکت EBE سوئیس
شرکت ABB آلمان                                                                  شرکت روغن موتور IBEX
شرکت آبفای اهواز                                                                 امور برق شرق زنجان
امور برق غرب زنجان                                                                امور برق ابهر
امور برق خرمدره                                                                    شهرداری زنجان
شرکت توسعه پستهای فوق توزیع پارسیان                                    شرکت مباشر (برق باختر)
شرکت طراحان                                                                      امور بهره برداری و انتقال ارومیه
امور بهره برداری و انتقال اردبیل                                                  وزارت دفاع صنایع مهمات سازی پارچین
شرکت آرین انرژی                                                                   شرکت نیرو پویان غرب
بخشداری مرکزی زنجان                                                            بخشداری سلطانیه
شرکت عمران بدیع خوزستان                                                     امور بهره برداری و انتقال ایلام
امور بهره برداری و انتقال کردستان                                               شرکت تعاونی دهیاری مبین
شرکت نگاران                                                                        شرکت احداث توان جنوب
بیمارستان فوق تخصصی آیت اله موسوی                                     شرکت سرمایه گذاری شاهد زنجان
شرکت مهندسی متانیر تهران                                                    شرکت گرداب سنگی لرستان
شرکت باران نیروی خوی                                                          شرکت مهندسی نیرو صنعت
شرکت کالای الکتریک                                                             شرکت راهیان برج گستر
شرکت مهسا نیرو ایستاتیس صنعت برق                                      شرکت ظفرنیرو
شرکت افشان نیرو                                                                 شرکت توان برق آذربایجان
شرکت مهندسی تابش نیروی جنوب شرق                                   امور بهره برداری و انتقال البرز
شرکت پرشین سازه                                                              شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
شرکت لاوان تابلو کرمان                                                         شرکت آرمان اندیش زنگان
شرکت خضراء                                                                     شرکت فولاد کویر دامغان