درباره ما

صنایع تبلیغاتی نستعلیق (صتن)

مدیر عامل: کاوه صادقی

زنجان

شهرک صنعتی اشراق، خیابان بهمن، نبش خیابان یاوران ۶
کدپستی:۴۵۳۳۱۵۴۸۴۱
دفترمرکزی: ۳۳۷۷۲۱۴۴ – ۰۲۴
تلفن کارخانه: ۳۲۲۲۱۷۴۰ – ۳۲۲۲۲۰۳۳ – ۰۲۴
فاکس: ۳۲۲۲۲۰۳۴ – ۰۲۴

Email: nastaligh@gmail.com