تابلوهای نشانگر و ایمنی پست

نمونه تابلوهای رفلکتیو دارای بازتاب نور در شب و مقاوم در برابر سرما و گرما، برف و باران با گارانتی ده ساله نصب شده در پست های فوق توزیع به منظور رعایت ایمنی و راهنمای مشخصات پست های ۶۳، ۱۳۲، ۲۳۰، ۴۰۰ کیلو ولت، و تابلوهای لعابی مشخصات دیسپاچینگی و GIS روی تاورهای خطوط انتقال نیرو با عمر مفید حداقل ۵۰ سال در حتی بدترین شرایط آب و هوایی